Būvju zibensaizsardzība

Zibensaizsardzības sistēma – vienota sistēma, kas paredzēta ēkas, tās atsevišķo daļu, elektroietaišu un citu tajā esošu objektu aizsardzībai pret zibensizlādes tiešu iedarbi un kas ietver ārējo un iekšējo zibensaizsardzību, kā arī pārspriegumaizsardzības ierīces.

Ar būvju zibens aizsardzību un pareizi izveidotu zemējumu Jūs būsiet pasargāti no liekiem tēriņiem. Smalkos apmēros tie būs elektroierīču bojājumi, kuri var rasties pārsprieguma, zibens spēriena vai citu elektropiegādes traucējumu gadījumā. Lielāki zaudējumi būvju zibens aizsardzības un zemējuma neesamības vai trūkumu dēļ būs, ja kaitējums tiks nodarīts pašai ēkai. Kā zināms, zibens spēriens ir ļoti spēcīga dabas parādība, kura spēj gan sagraut ēku, gan nodedzināt māju. No Latvijas apdrošinātāju statistikas redzams, ka joprojām ir liels to incidentu skaits, kuros atlīdzība tiek prasīta tieši pēc zibens radītajiem postījumiem.

Neuzmanīga vai bezrūpīga attieksme pret ēkas elektrotīkla stāvokli un ikdienā lietotajām elektroierīcēm var novest pie ievērojamajiem zaudējumiem, ja zibens iesper ēkā vai ap to. Nemitīgi pieaugošais elektronisko iekārtu īpatsvars mājsaimniecībās veicina arī magnētiskā lauka pieaugumu, kas vēl vairāk pievelk zibeni. Tāpēc tik svarīgi laikus parūpēties par zibensaizsardzības sistēmu, lai pēkšņi nepaliktu bez mājas vai datora, kurš jau daudziem kļuvis par labāko draugu un iztikas līdzekli.

Turklāt pērkona negaiss, kā varam pērn vērot, ir bijis ne tikai pavasara un vasaras mēnešos, bet arī vēlajā rudenī un pat ziemā. Līdz ar to velti domāt, ka var nogaidīt trīs karstos vasaras mēnešus un zibens aizsardzība vairs nav nepieciešama.

Mēs sniegsim Jums visas nepieciešamās konsultācijas, kā Jūsu ēku pasargāt no zibens spēriena un nodrošināsim būvju zibensaizsardzības uzstādīšanu ēkā un ap to.

Zemējums un zemējuma nodrošināšana objektam

(dokumentācija, mērījumi, nodošana ekspluatācijā klientam)

Zemētājietaise – zemētāju un savienotājvadu kopums ko, lai panāktu aizsardzību pret elektriskās strāvas defektīvo vai pat bīstamo darbību, samazinot spriegumu tādējādi, lai tas “nenonāk” līdz cilvēkiem un dzīvniekiem.

Zemējums pasargā objektā esošo cilvēku un dzīvnieku dzīvību no elektrošoka, elektroierīces no izdegšanas, bet pašu īpašumu – no ugunsgrēkiem. Visas šīs katastrofas parasti rodas no pārsprieguma un īssavienojumiem elektrotīklā. Zemējuma sistēma novirza strāvu, kas plūst no elektriskās ķēdes uz zemi, tādējādi novēršot negadījuma postošās sekas.

Mūsu speciālisti zemējuma nodrošināšanu objektā sāk ar plāna izstrādāšanu, dokumentācijas sastādīšanu, saskaņošanu ar klientu. Tālāk objektā tiek savienotas dažādu iekārtu daļas, un pēc atbilstošās tehniskās pārbaudes iekārtas tiek savienotas ar strāvas vadīšanu. Šādi objektā tiek izveidota zemējuma sistēma.

Nepārprotami zemējuma procedūra ir jānodrošina profesionaļiem, nevis jāveic tā pašiem. No pirmā acu skatiena zemējuma izveidošanā nav nekā sarežģīta, taču praksē tā nav. Mēs noteikti neiesakām to darīt pašiem, jo šajā procesā ir jāsaprot elementārās elektriskās strāvas darbības pamatelementi. Dažviet ir nepieciešama atsevišķās aizsardzības uzstādīšana, un tās nepieciešamību spēj novērtēt tikai sertificēts, pieredzējis elektriķis. Nerunājot jau par to, ka ir obligāti jāievēro daudzi drošības pasākumi šajos procesos. Tāpēc pārsvarā objektos mūsu speciālisti strādā pāros, lai nepieciešamības gadījumā varētu viens otram sniegt arī pirmo medicīnisko palīdzību.

Pēc rūpīgas zemējuma projekta pārbaudes objektu var nodot ekspluatācijā, un klients droši var lietot ēkā esošās elektroierīces un visādi citādi baudīt dzīvi ēkā vai atrasties objektā absolūti drošos apstākļos – nebaidoties no elektrostrāvas trieciena vai zibens spēriena.

Likums par ēku iekšējo elektroinstalāciju

Lasīt likumu (spiest uz saites)