Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Pievienot failu (līdz 3 failiem)

SIA Modern Energy ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar pieteikuma iesniegšanu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Personas dati tiks apstrādāti un uzglabāti neierobežotā laika posmā.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Dati tiks izmantoti tikai sazināšanās un pakalpojumu sniegšanas nolūkiem. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu rakstot uz e-pastu: siamodernenergy@gmail.com

KONTAKTI

SIA Modern Energy

Reģistrācijas numurs: 42103088171

Juridiskā adrese: Republikas laukums 3-605, Rīga, LV-1010

Būvkomersanta apliecības numurs: 14916

E-pasts: siamodernenergy@gmail.com

Kontakttālrunis: 29197826, 29938110

PIETEIKUMS

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Pievienot failu (līdz 3 failiem)

SIA Modern Energy ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar pieteikuma iesniegšanu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Personas dati tiks apstrādāti un uzglabāti neierobežotā laika posmā.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Dati tiks izmantoti tikai sazināšanās un pakalpojumu sniegšanas nolūkiem. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu rakstot uz e-pastu: siamodernenergy@gmail.com